Ziņas par projekta veidotājiem

Projekta „Segewoldiana” idejas autors un vadītājs ir Siguldas Valsts ģimnāzijas vēstures un kultūras vēstures skolotājs Edgars Ceske.

Datorversija: Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietnieks informātikas jautājumos Pēteris Zariņš.

Māksliniece – Rūta Mežavilka.

Projekta galvenie mērķi ir:

  • padarīt Siguldas vēstures pirmavotus pieejamus plašākam izmantotāju lokam;
  • sekmēt informācijas ieguvi par Siguldu no jebkura zemeslodes punkta;
  • paplašināt siguldiešu, tajā skaitā skolu jaunatnes, zināšanas par savu dzimto pilsētu un tās vēsturi;
  • palīdzēt sagatavot stāstījumu gidiem, audzināšanas stundas skolotājiem, radoši pētnieciskos darbus skolēniem, kursa, bakaulara un maģistra darbus studentiem, tādā veidā popularizējot Siguldas vēstures un kultūras vērtības.

Enciklopēdija vēl atrodas veidošanas stadijā.

Par pamanītajām kļūdām un ieteikumus variet sūtīt uz segewoldiana@inbox.lv