K.Ulmaņa autoritārais režīms 1934. 15.maijs - 1940. 21.jūnijs  
  1934. 8.jūlijs II Siguldas Dziesmu diena
  1935. 9.jūlijs III Siguldas Dziesmu diena
  1936.-1939. Iznāk žurnāls "Gauja"
  1936. 14.jūnijs IV Siguldas Dziesmu diena
  1937. 23.jūlijs Gaujas tilta atklāšana Siguldā
  1938. 26.jūnijs Pieminekļa atklāšana Kronvalda Atim pie Rakstnieku pils
  1938. 31.jūlijs V Siguldas Dziesmu diena
  1938. 17.novembris Atzīmējot Siguldas ģimnāzijas 20. gadadienu, 7. Siguldas kājnieku pulks pasniedz ģimnāzijai karogu
PSRS – Vācijas neuzbrukšanas līgums (Molotova-Rībentropa pakts) 1939. 23.augusts  
Latvijai tiek uzspiests līgums par PSRS karaspēka daļu izvietošanu tās teritorijā 1939. 5.oktobris  
PSRS karaspēka ienākšana Latvijas teritorijā un Latvijas okupācija 1940. 17.jūnijs  
AVOTI   PĒTĪJUMI