Satversmes sapulces atklāšana 1920. 1.maijs  
Sabiedroto lielvalstu Augstākā padome atzīst Latviju de iure 1921. 26.janvāris  
LR Satversmes pieņemšana 1922. 15.februāris  
1. – 4. Saeimas darbības laiks 1922.-1934.  
  1923. Brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības (BUB) dibināšana Siguldā
  1925.-1933. Iznāk laikraksts „Siguldas Ziņas”
  1925. decembris Jaunās Siguldas stacijas ēkas atklāšana
  1926. 8.februāris Miesta tiesību piešķiršana Siguldai
  1928. 7.februāris Pilsētas tiesību piešķiršana Siguldai
  1929.-1933. Iznāk laikraksts „Vidzemes Šveice”
  1933. 16.jūlijs I Siguldas Dziesmu diena
K.Ulmaņa apvērsums. Autoritārā režīma nodibināšanās 1934. 15.maijs  
AVOTI   PĒTĪJUMI