EIROPĀ, LATVIJĀ       SIGULDĀ  
Pirmā pasaules kara sākums 1914. 1.-4.augusts  
Vācu karaspēks okupē Kurzemi 1915. jūlija beigas-augusta sākums Pirmo bēgļu ierašanās Siguldā
Latviešu strēlnieku bataljonu organizēšanas sākums 1915. 30.jūlijs (12.augusts)  
Latviešu strēlnieku cīņas 1916.-1917.  
Februāra ( Marta) revolūcija Krievijā 1917. 26.februāris (8.marts) - 2.(15.) marts  
  1917. aprīlis Siguldas Bezzemnieku un Strādnieku padomes vēlēšanas
  1917. 8.-9.(21.-22.) jūlijs Rīgas apriņķa priekšstāvju konference Siguldā
Lielinieku apvērsums un nākšana pie varas Pēterburgā 1917. 25.oktobris (8.novembris)
Lielinieku varas nodibināšanās vācu neokupētajā Latvijas daļā 1917. novembris
Vācu karaspēks okupē atlikušo Latvijas daļu 1918. februāris Sigulda un apkārtne nonāk vācu okupācijas varā
Revolūcija Vācijā. Vācijas kapitulācija Antantes valstīm 1918. 9.-11.novembris  
Latvijas Republikas proklamēšana 1918. 18.novembris  
Latvijas teritorijā no austrumiem sāk ienākt lielinieku karaspēks 1918. decembra beigas Lielinieku režīma nodibināšanās
AVOTI   PĒTĪJUMI