1900. Aktieris Mārtiņš Stīnuss kopā ar dziedātāju un aktrisi Vilmu Egliņu-Nāru nodibina teātri "Arkādija"
  1901. Paltmalē (Augšlīgatnē) nodibinās pirmais sociāldemokrātiskais pulciņš Siguldas apkārtnē
  Ap 1901. Pēc kņaza N.Kropotkina iniciatīvas top vairāki liela mēroga projekti
Revolūcijas sākums Krievijā 1905. janvāris  
Cara 17.oktobra manifests. Tautas sapulces. Rīcības komiteju un tautas milicijas dibināšana 1905. oktobris - novembris Tautas mītiņi Siguldā
Soda ekspedīciju darbība 1905. decemris - 1906. Soda ekspedīcija Siguldā 1906.g. 14.janvārī nošauj revolucionārus J.Desaini, P.Cirponu un J.Pālenu
  1906. - 1911. Rosīgi darbojas Siguldas Labdarības biedrība (1908.g. pārdēvēta par biedrību "Vidzemes Šveice")
  1911. 10.decembris Jaunā Siguldas biedrības "Vidzemes Šveice" nama atklāšana
AVOTI   PĒTĪJUMI