Kā Siguldas dzimtkungam Braunam 1768. gadā izcēlās nesaskaņas ar baznīcu galveno Vizitācijas komisiju Siguldas draudzes mācītajam un skolotājam pienākošos zemnieku nodevu lietā. Vidzemes guberņas valde pieņēma atzinumu, ka Siguldas dzimtkungam Braunam nav jādod no saviem mežiem malka mācītājam, jo tas esot pretrunā ar privātīpašuma tiesībām; mācītājs varot ņemt malku no mācītājmuižas meža vai arī kur citur pēc patikas. Attiecībā uz Siguldas zemnieku nodevām mācītajam – divas mārciņas linu un divas vistas no saimnieka – Brauns panāca lēmumu, ka lini mācītajam nav dodami, bet vistas – neobligāta nodeva.

M. Stepermanis. Zemnieku nemieri Vidzemē 1750. – 1784. R., 1956, 73.lpp.