Ziemeļu karš 1700.-1721.  
  1708.jūlijs Krievu karaspēks izlaupa un nodedzina Siguldas mācītājmuižu (iespējams, arī pilsmuižu).
Rīga kapitulē krievu karaspēkam.Vidzeme ar Rīgu de facto tiek pievienotas Krievijai. Sākas Lielais mēris. 1710. 14.jūlijs Siguldas draudzē mērī nomirst vairāk nekā 75 % iedzīvotāju.
Ar Nīštates (Nīstedes) miera līgumu Vidzeme tiek pievienota Krievijai.de jure. 1721.  
  1737. Krievijas cariene Anna Joannovna atdāvina Siguldu ģenerālfeldmaršalam Pēterim fon Lasijam (Lascy).
  1761. Siguldas pilsmuižu nopērk vēlākā Vidzemes ģenerālgubernatora grāfa Georga Brauna sieva Marta Helēna.
Notiek Vidzemes landtāgs, kura lēmumi uzskatāmi par pirmajiem nedrošajiem mēģinājumiem ierobežot muižnieku patvaļu. 1765.  
Cēsu pilsmuižas zemnieku nemieri. 1777.  
Zemnieku nemieri vairāk nekā 130 muižās (t.s. Galvasnaudas nemieri). 1784.  
  1795. Siguldu manto grāfa Georga Brauna dēls Johans Georgs fon Brauns.
AVOTI   PĒTĪJUMI