Reformācijas sākums Livonijā. 1522.  
Cēsīs sanākušais Livonijas landtāgs pasludina, ka luterticībai jādod iespēja netraucēti izplatīties visā Livonijā. 1533.  
  1536. Siguldas pilī Livonijas ordeņa landmaršals Hermanis Brigenejs izlēņo Vilhelmam Villerhauzenam Pasta maršala muižu, vēlāko Lorupes muižu.
Sākas Livonijas zemnieku iesaistīšana dzimtbūšanā. 16. gs. pirmā puse Pirmie reģistrētie zemnieku pirkšanas – pārdošanas gadījumi Siguldas draudzē.
Luterticību galīgi atzīst Livonijā 1554.  
Livonijas karš. 1558.-1583.  
Livonijas zemes kungi zvēr uzticību Polijas – Lietuvas karalim. Livonijas pastāvēšanas beigas. 1561. 28. nov.  
Vidzeme Polijas varā 1561.-1629.  
  1562. Sigulda kļūst par poļu administratīva apgabala – stārastijas – centru
  1577. Siguldas pilsētiņu jau otro reizi nodedzina krievu karaspēks
  1582. Poļu karaļa ierēdņi veic revīziju Siguldas pilī
AVOTI   PĒTĪJUMI