Lēņa līgums 1434.g. – LG, 263

1434. g. 9. februārī [Livonijas] ordeņmestrs Franke Kerskorfs izlēņo Siguldas vienkāršajiem kalpotājiem, ko sauc par Melngalvjiem, krogu Siguldas pils apkārtnē1 ar nelielu zemes gabalu.

Revīzijas komisijas prot[okols] no 1583 ar virsrakstu: Siguldas apgabals.

„Kristofora Heigena atraitne, tagad sieva Matako Ešenbaham, prod. ziņas no 1556. 21. decembra: „[…] tai pašā laikā Siguldas kalpotāji, kas iesaukti par Melngalvjiem, nodod minētajam Kristoforam Heigenam, viņa sievai un mantiniekiem krogu pie Siguldas pils ar skaidri noteiktu zemes gabalu un pļavām, kas atrodas turpat […] ; turklāt to savu krogu un zemes gabalu Melngalvji lieto ar brāļa Frankes Kerskorfa atļauju”. 1434 Martiis post Esto mihi.

Tulkojis E. Ceske

1 Oriģinālā:”… einer Krug im Hakelwerk Segewold”; „Hakelwerk” vācu valodā nozīmē „ein kleiner von Pfälen umgebener Flecken bei einem Schloß, gleichsam dessen Vorwerk, Vorburg, Vorstadt, aus dem sich später eine kleine Stadt bildete”. [ Agrāk: „ neliela apmetne pie pils, ko norobežo palisāde (baļķu žogs), savā ziņā priekšpils, priekšpilsēta, no kuras vēlāk izveidojās neliela pilsētiņa.] – Pawlowsky, I. Deutsch-Russisches Wörterbuch. – R., 1888, 646.

Krogs iepretim Siguldas baznīcai ( t.s. Jelgavkrogs vai Baznīcas krogs) pastāvēja vēl 20. gs. sākumā, kopā ar zirgu pastu un dažām citām ēkām veidojot nelielu ciematiņu un nodega Pirmā pasaules kara laikā. – E. C.

Skatīt tekstu oriģinālvalodā