1403. Siguldas pils kļūst par Livonijas ordeņa mestra tuvākā palīga – landmaršala – rezidenci.
Poļu- lietuviešu un krievu karaspēks kaujā starp Grunvaldes (Grīnvaldes) un Tanenbergas ciemiem izšķirīgi satriec Vācu ordeni. Lai arī Livonijas ordenis kaujā nepiedalās, tomēr tā politiskais prestižs krītas. 1410. 15.jūl.  
  1423. un 1424. Siguldai cauri dodas franču bruņinieks Žilbērs de Lanuā (Guillebert de Lannoy), kurš atstājis savas ceļojuma piezīmes.
  1434. Melngalvju brālība Siguldā nodod zemi un krogu pie Siguldas pils, ko saņēmusi no Livonijas ordeņa mestra Frankes Kerskorfa, lietošanā Kristoforam Heigenam.
Livonijas ordenis cieš smagusakāvi kaujā pie Šventojas upes Lietuvā. Kaujā krīt ordeņa mestrs Franke Kerskorfs līdz ar septiņiem augstākiem ordeņa pavēlniekiem. 1435. 1.sept.  
  1451. Vizitācija Siguldas pilī.
Salaspils līgums starp Livonijas ordeni un Rīgas arhibīskapu par viņu divkāršo kundzību pār Rīgas pilsētu. 1452.  
AVOTI   PĒTĪJUMI