VARTBERGAS HERMAŅA LIVONIJAS HRONIKA

„ Tajā laikā, kad mestrs bija Sāmsalā, lietuvju karalis 1 , savācis milzīgu karaspēku, 1345. gadā ielauzās brāļu zemēs [..] No Rīgas caur Ādažiem viņš nonāca Siguldas novadā, kur pie Lietuvas karaļa ieradās kāds no līvu vecākajiem, apgalvodams, ka jaunkristītie un visa tauta viņu iecēlusi par ķēniņu un, ja tas sekotu viņa padomam, tad varētu pakļaut visu zemi. Karalis tad jautāja viņam, ko viņi nodomājuši darīt ar Livonijas mestru. Viņš atbildēja, ka viņi to gribot padzīt ar visiem vāciešiem. Tad karalis teica: „Zemniek, tu šeit karalis nebūsi!” – un lika viņam laukumā Siguldas pils priekšā nocirst galvu. No šejienes viņš nonāca Turaidas novadā un Krimuldā. Šais vietās viņš izpostīja visas baznīcas, nogalinādams priesterus. Viņš sarīkoja īstu asinspirti, nogalinot ap 2000 cilvēku un kādu skaitu aizvedot gūstā”.

 

1Aļģirds (ap 1296 –1377), pārvaldīja Lietuvai pakļautos Krievzemes apgabalus. Viņa valdīšanas laikā Lietuvas dižkunigaitija sniedzās no Baltijas jūras piekrastes līdz Melnajai jūrai.

( Publicēts pēc grām.: Vartberges Hermaņa hronika. No latīņu valodas tulkojis, priekšvārdu un komentārus sarakstījis Ē.Mugurēvičs. – R., Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2005., 82.– 85. lpp.)

Skatīt tekstu oriģinālvalodā