Venno no Rorbahas

VENNO (VINNO) NO RORBAHAS (Indriķa hronikā Wenno, Atskaņu hronikā Winne, Vartberges Hermaņa hronikā – Wynno.) (miris 1209) – pirmais Zobenbrāļu ordeņa mestrs (1204(?) – 1209) ar rezidenci Rīgā, ievēlēts, šķiet, ne vēlāk par 1204. gadu. 1208. gada beigās vadīja Līvzemē iebrukušo igauņu vajāšanu ((IH XII: 6). Viņa laikā celtas senākās ordeņa pilis – Sigulda, Cēsis, Aizkraukle). Personvārds Winne, Wenno 11. – 13. gs. Vācijā sastopams gandrīz vienīgi Pāderbornas bīskapijā (Ziemeļreinā-Vestfālē). Mestra dzimta cēlusies Hāzungenes klostera apkārtnē. Netālu no Hāzungenes bijusi kāda tuksnesīga vieta Rorbaha, pēc kuras mestrs arī dabūjis savu uzvārdu – Vinno no Rorbahas vai Rorbahas Vinno. Saskaņā ar Indriķa hroniku , 1209. gadā viņu nogalina kāds ordeņbrālis Vikberts (IH XIII: 2).

Mugurēvičs, Ē. Komentāri grām. : Indriķa hronika. Ā. Feldhūna tulkojums, Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. – R., „Zinātne”, 1993, 379.