UGAUNIJA (lat.Ugaunia) – viena no zemēm Dienvidaustrumigaunijā, aptvēra samērā plašu teritoriju starp Peipusa un Vertsjerva ezeriem ar galvenajiem centriem ar galvenajiem centriem Otepē un Tērbatas pilīm. Šī apgabala nosaukums un atbilstošais etnonīms latviešu valodā vēlāk (pārveidotā formā) attiecināts uz visu Igauniju, resp., igauņiem.

Mugurēvičs, Ē. Komentāri grām.: Indriķa hronika. – R., „Zinātne”, 1993, 371.