Teoderihs

TEODERIHS (lat. Theodericus, Thidericus) (miris 1219) – kristīgās ticības sludinātājs (misionārs) Līvzemē (Turaidā). Nācis no Altenkampas klostera Morimundas filiāles Lejasreinā, jo vienīgi tai vēlāk bija sakari ar Līvzemi (tādēļ Daugavgrīvas klostera konventu viņš vēlāk veidoja pēc tās filiāles – Marienfeldas abatijas – parauga.Viņa ierašanās laiks Līvzemē nav skaidri zināms. Pastāv hipotēze, ka Meinards ap 1186. gadu, dodoties uz savu iesvētīšanu par bīskapu, Brēmenē saticis Teoderihu. Sākumā bijis kristīgās ticības sludinātājs Turaidā (sk. Hronika, I: 10), kur to lībieši gribējuši upurēt saviem dieviem. Sludinājis arī Igaunijā, kur tāpat tikusi apdraudēta viņa dzīvība (1191). Pēc tam, kad līvi 1190 gadu vidū sāka atkrist no kristīgās ticības, Teoderiham izdodas izbēgt un nokļūt Vācijā. No 1202 – 1211 viņš bijis cisterciešu klostera abats Daugavgrīvā. 1202 – 1204 kopā ar Rīgas bīskapu Albertu nodibinājis Zobenbrāļu ordeni. No 1211 – 1219 – bīskaps Igaunijā, kur nogalināts 1219. gadā.

http://www.historia.lv