METSEPOLE – lībiešu apdzīvotais apgabals Rīgas jūras līča labajā krastā pie robežas ar Sontaganu (igauņu zemi gar Rīgas jūras līci). Nosaukums saistāms ar igauņu ‘mets’ (lībiešumoetsa’ ) – „mežs”un ‘pool’ (lībiešupuol’) – „puse”, „apkārtne”. Metsepoles nozīmīgākie centri, kur atradās pilskalni, bija Skulte, Liepupe, Limbaži. Visumā tomēr, kā rāda nosaukums, apgabals bijis mežains, vāji apdzīvots. Apgabala nozīmi vairoja stratēģiski svarīgais ceļš gar jūru uz Igauniju. Tagad senais Metsepoles novads ir Limbažu rajons.

Mugurēvičs, Ē. Komentāri grām.: Indriķa hronika. – R., „Zinātne”, 1993, 368.