KUBESELE – viens no Gaujas lībiešu ciemiem, kur misijas rezultātā sāka celt draudzes baznīcu, kas, vairākkārt pārbūvēta, vēl saglabājusies kā Krimuldas baznīca. Kubeseles nosaukuma izcelsme, iespējams, saistāma ar Kaupo vārdu, jo, piemēram, Atskaņu hronikā Kaupo sauc par Kope, bet izskaņa –ele nozīmē apdzīvotu vietu, ciemu. Pieņēmumam, ka Kubesele bijis Kaupo dzimtais ciems, par labu liecina tas, ka Kaupo apglabā Kubeseles baznīcā (XXI: 4), kuras tuvumā izveidojas Ķizbeles (Kipsal) pusmuiža.

Pēc Ē. Mugurēviča komentāra grām.: Indriķa hronika. Ā. Feldhūna tulkojums, Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. – R., „Zinātne”, 1993, 368.