Jurje no Eihštetes

JURJE NO EIHŠTETES ( vidusaugšvācu Jurie von Eichstaedt) (miris 1262) – komturs Siguldā (1252 – 1262), kā arī ordeņmestra vietnieks Livonijā (1260 – 1262). 1260 organizējis ordeņa karagājienu pret kuršiem (AH, 5848 –5910). Cēlies no Eihštetes (tag. pilsēta Vācijas dienviddaļā, ap 120 km uz dienvidiem no Nirnbergas), kritis kaujā pie Lielvārdes 1262. gadā.

Mugurēvičs, Ē. Komentāri grām.: Atskaņu hronika. Valža Bisenieka atdzejojums no vidusaugšvācu valodas. Ēvalda Mugurēviča priekšvārds. Ēvalda Mugurēviča, Kaspara Kļaviņa komentāri.- R., „Zinātne”, 1998, 337.