FOGTS – ordeņa pils pārvaldnieks, kura pienākumos bez FOGTEJAS aizsardzības nodrošināšanas un pils pārvaldīšanas ietilpa arī tiesas spriešana viņam uzticētajā apgabalā.