DANIĒLS – vācu misionārs, vēlāk minēts kā kungs vai bruņinieks Lielvārdē (X: 13; XI: 8). Par viņa izcelsmi trūkst tuvāku ziņu, ja neskaita kādu 16. gs. II puses Indriķa hronikas norakstu (Ūksenšerna kodeksu), kur viņš nosaukts par Daniēlu Bannerovu.

Ē. Mugurēvičs. Komentāri grām.: Indriķa hronika. Ā. Feldhūna tulkojums, Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. – R., „Zinātne”, 1993, 354.