AH, 5854 – 5864 [pirms un pēc Durbes kaujas, 1260]

[…] der was Juries genant
und riet zu Nieflant
mit er brudere rate
vru unde spate
daz, er den luten wol geviel.
zuchte er gentzlichen wiel.
er was uz Segewalden
den jungen und den alden
kummentur vur gewesen,
daz, mac ich verlichen lesen.

 

 

[…] viņš vārdā Jurje bija
un zemi pārvaldīja
ar sirdi gudru, kvēlu
diendienā agri, vēlu,
un tādēļ ļaudīm patika.
Viņš tikumībā kūsāja.
Kā komturs Siguldā
viņš bija mīlībā
baudu sniedzis jaunam, vecam.
Amats viņam bij pa plecam.