Bīskaps Alberts dibina vācu ieceļotāju apmetni pie Rīgas upes 1201.  
Zobenbrāļu ordeņa dibināšana 1202.  
  1203.-1204. Turaidas lībiešu valdnieka Kaupo ceļojums pie pāvesta
  1206. Vācieši kopā ar Kaupo nodedzina viņa Turaidas pili, bet Dabreļa pili Sateselē ieņemt nespēj
Iekaroto lībiešu zemju sadalīšana starp bīskapu un Zobenbrāļu ordeni 1207. (vai 1208.) Zobenbrāļu ordeņa Siguldas pils celtniecības sākums
Kuršu uzbrukums Rīgai 1210  
  ap 1212. Zobenbrāļu ordeņa Siguldas mūra pils pabeigšana
Autines latgaļu un Gaujas lībiešu sacelšanās pret Zobenbrāļu ordeni 1212. Sateseles pils kļūst par Autines sacelšānas centru
  1217. Kaupo krīt kaujā pie Vīlandes pils
Pāvesta legāta Modenas Guiljelmo vizīte Livonijā 1225.-1226. Pāvesta legāts Modenas Guiljelmo apmeklē Siguldu
Kauja pie Saules (Šauļiem) 1236.  
Durbes kauja 1260.  
Vispārēja sacelšanās pret vāciešiem Zemgalē 1279.  
Zemgaļi nodedzina savu pēdējo atbalsta punktu Sidrabeni un aiziet uz Lietuvu. Senlatvijas teritorijas iekarošanas pabeigšana 1290.  
AVOTI   PĒTĪJUMI