TAGADĒJĀ LATVIJAS TERITORIJĀ       GAUJAS BASEINĀ  
No dienvidiem ienāk pirmie iedzīvotāji – ziemeļbriežu mednieki un zvejnieki 9. g. t. beigas pirms Kr. Iedzīvotāju uzturēšanās pēdas nav konstatētas
Vidējais akmens laikmets (mezolīts) 9. g.t. beigas  
Dominējošie nodarbošanās veidi – medniecība un zvejniecība 4. g. t. sākums pirms Kr.  
Jaunākais akmens laikmets (neolīts) 4. g.t. – 2. g. t. vidus pirms Kr.  
Agro metālu laikmets. Par vadošajām saimniecības nozarēm kļūst lopkopība un zemkopība 2. g. t. vidus pr. Kr. – 1. gs. pēc Kr. Ap 10. gs. pr. Kr. no samērā intensīvi apdzīvotās Daugavas lejteces pirmie iedzīvotāji ienāk Gaujas lejteces apgabalos (Sēja, Inčukalns, Ragana, Murjāņi)
Agrais dzelzs laikmets 2. – 4. gs. pēc Kr.  
Vidējais dzelzs laikmets 5. – 8. gs. pēc Kr. Gaujas baseinā parādās zemgaļiem raksturīgās kultūras izpausmes (Gaujas zemgaļi)
Vēlais dzelzs laikmets 9. – 12. gs. pēc Kr. Ap 11. gs vidu droši konstatējama lībiešu kultūras klātbūtne Turaidas apgabalā
PĒTĪJUMI