Janis Rozentāls

ROZENTĀLS, Janis (18.03.1866 – 26.12.1916) – izcils latviešu gleznotājs, grafiķis, mākslas kritiķis, viens no nacionālās glezniecības skolas pamatlicējiem. Siguldā pavadījis vairākas vasaras; šeit, sākot ar 1890, attīstījis savu ainavas glezniecības prasmi.

Dzimis Saldus pag. Bebros. Pirmās profesionālās iemaņas apguvis daiļkrāsotāju vidē un Rīgas Vācu amatniecības biedrības skolā. Mācījies Pēterburgas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļā (1888 – 1894), darbojies latviešu mākslinieku apvienībā "Rūķis". Strādājis par pedagogu V. Blūma un Rīgas pilsētas mākslas skolā, vadījis privātu mākslas studiju (1906 - 1910). Ar publikācijām periodikā veicinājis latviešu estētiskās domas un mākslas kritikas attīstību. Miris Somijā, 1920 pārapbedīts Rīgā.

J. Rozentāls gleznojis portretus, sadzīves žanra ainas, simboliskas kompozīcijas, ainavas, altārgleznas, darbojies monumentālajā un lietišķajā mākslā un stājgrafikā. J. Rozentāls bija viens no pirmajiem, kas 20. gs. beigās glezniecībā precīzi un tieši sāka atainot tautas dzīvi. Pazīstami viņa darbi ir: „Pašportrets”, „Agrs pavasaris Kurzemē”, „Uz lieveņa”, „Veļas mazgātājas”, „Princese un pērtiķis”, „P. Federa portrets”, „Zem pīlādža”, „R. Blaumaņa portrets”, „Sigulda pavasarī”, „Ģimene Siguldā”.


J.Rozentāls. Pavasaris Siguldā. 1913. Fragm.


J.Rozentāls. Ģimene Siguldā. 1913.

LASĪT VAIRĀK