Pēteris Lesiņš

LESIŅŠ, Pēteris (ap 1803.– ?); no 1824.– 1829. Siguldas draudzes (Kirspiel) skolas skolotājs; no 1829.–1847. Siguldas draudzes (parohiālās) skolas (Parochialschule) skolotājs un ērģelnieks. Paltmales (tagad – Augšlīgatnes) Lapsu māju saimnieka dēls. Skolotāja darbam nepieciešamās pamatzināšanas ieguvis pie iepriekšējā Siguldas draudzes skolotāja Vordermana (Wordermann) un pēc tam Rīgā. Pirmais latviešu tautības skolotājs Siguldā.

Ziņas no Siguldas draudzes hronikas (1739. – 1889.) – LVVA, 235.f., 3. apr., 201. l., 295. [123.]